کلید راکر

کلید راکر چیست و کاربرد کلید راکر در چه موقعیت‌هایی می‌باشد ؟ همان‌طور که می‌دانید یکی از ابتدایی‌ترین قطعات و تجهیزات در مدارهای الکتریکی، کلیدها هستند. وجود این نوع از قطعات، در یک مدار الکتریکی، نیاز به محاسبات پیچیده و معادلات

×